Park Technologii Multimedialnych

Naszym zamierzeniem jest stworzenie atrakcyjnej wizytówki Nowego Sącza.
Budynek parku technologii multimedialnych tworzyć będzie, swoją klarowną formą wpisaną w teren, ważny punkt identyfikacyjny wzdłuż głównej trasy dojazdowej do miasta.

Projekt wnosi nowe pomysły i rozwiązania funkcjonalno – użytkowe parku technologi multimedialnych nowej generacji zachowując jednocześnie wszystkie parametry wymagane w wytycznych konkursowych jak i w zaleceniach planu miejscowego dla tego terenu.
Swoją nowoczesną, krystaliczną formą budynek nie dominuje na okolicą, a wręcz odwrotnie wpisuje się w górzysty krajobraz stanowiąc jego naturalne uzupełnienie.

Główne wejście do budynku w formie przeszklonego holu przewiduje się od ul. Tarnowskiej.
Wjazd na teren zlokalizowany jest od ul. Myśliwskiej. Przewiduje się dodatkowy jazd od południowo – wschodniej strony działki gdzie przewidziano parking naziemny łączący budynek główny z planowanym w przyszłości budynkiem studyjnym, z którym tworzyć będzie przestrzenna całość.

Budynek jest prototypem parku technologicznego nowej generacji o unikatowych rozwiązaniach funkcjonalnych i technicznych. Obiekt posiada współczesną formę i klarowną funkcję.
Budynek odpowiada wysokością budynkom sąsiednim i posiada 3 kondygnacje naziemne i jedną kondygnację podziemną. Forma architektoniczna obiektu dostosowana jest do krajobrazu i otaczającej go zabudowy.
Powierzchnia biologicznie czynna na działce stanowi ponad 60%.
Zapewniono naziemne miejsca postojowe dla rowerów.

Opis rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych projektowanego obiektu

W budynku zapewniono powierzchnię użytkową o wielkości zgodnej z przekazanym programem funkcjonalno – użytkowym, z uzupełnieniem o powierzchnię komunikacyjną oraz powierzchnie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i technicznych, związanych z techniczną obsługą funkcjonowania obiektu.
Pomieszczenia techniczne zaprojektowano w podziemnej kondygnacji technicznej

W przeszklonego holu wejściowego zlokalizowane są wszystkie centralne funkcje budynku tj. recepcja, sale konferencyjne, usługi oraz duże laboratoria.
Przestronny pasaż w paterze spina wszystkie części budynku.
Wzdłuż pasażu przewidziano zespoły windowe i schody łączącą wszystkie kondygnacje naziemne.

Otwarte schody prowadzą z holu wejściowego do części restauracyjnej w przeszklonym dziedzińcu na 1. piętrze, z którego mamy wspaniały widok na wzgórze i z którego możemy wyjść bezpośrednio na zewnątrz.
Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, laboratoryjne i biurowe mają dostęp do oświetlenia naturalnego. Pomieszczenia biurowe są jasne i mają dostęp do otwieranych okien.

Architektura projektowanego obiektu cechuje się czystością i spójnością oraz charakteryzuje się wysoką jakością rozwiązań formalno- materiałowych.
Projektowany obiekt tworzy klarowny układ uniwersalnych przestrzeni biurowych, dających się bardzo łatwo podzielić i połączony jest przestrzenie ciągami komunikacji poziomej i pionowej sprawiając, iż komunikacja między obiektami odbywa się całkowicie wewnątrz tych obiektów bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz bez konieczności pokonywania stopi.
Założony program użytkowy obiektu ściśle opiera się na wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego.

W projektowanych budynkach zastosowano powszechnie stosowane technologie budowania ze szkła, jednak w taki sposób aby wykorzystując jego ogromne zalety zminimalizować wady i stworzyć budynki, nisko energetyczne a wiec oszczędne i ekologiczne.
Zastosowanie podwójnych fasad szklanych w budynku biurowym obok wyżej wymienionych zalet ma jeszcze zaletę polegającą na bardzo dobrym wyciszeniu pomieszczeń biurowych z jednoczesna możliwością korzystania z naturalnego wietrzenia pomieszczeń poprzez otwieranie okien.
Takie możliwości i komfort dają tylko termicznie dzielone systemy fasadowe dwuwarstwowe i wentylowane .
Materiałem konstrukcyjnym jest beton zbrojony, który przy wysokiej staranności wykonania nie musi być obrabiany, a stanowić element kształtowania estetyki wnętrz. Projektanci rezygnują z zastosowania sufitów podwieszonych, które przy starannie zaprojektowanych instalacjach nie są konieczne. Sala restauracyjna wykonana są w przemysłowej konstrukcji stalowej.
Zastosowane materiały i estetyka zaczerpnięta jest z budownictwa przemysłowego, jednak o wysokich walorach projektowych.

Innowacyjność przedłożonej koncepcji architektonicznej każe spojrzeć projektantom branż towarzyszących architekturze, w kierunku innowacyjnych sposobów zabezpieczenia obiektu w niezbędne media, służące do stworzenia optymalnego komfortu przebywania i pracy użytkownikowi przedmiotowego obiektu, przy założeniu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.
Stąd poza standardowymi sposobami pozyskania wody i odprowadzenia ścieków bytowych zakłada się możliwość wprowadzenia nowoczesnych, a jednocześnie energooszczędnych sposobów pozyskania mediów: ciepła do celów grzewczych i technologicznych, sposobów taniego pozyskania ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz uzyskania niezbędnej ilości chłodu w okresach letnich dla utrzymania niezbędnego komfortu, przy jednoczesnej minimalizacji kosztu pozyskania energii elektrycznej dla tego celu.

Dane inwestycji:

Nowy Sącz
Projekt: 2009
Konkurs
Inwestor: Centrum Innowacji i Nowych Technologii
Powierzchnia: 9 600 m2
Kubatura: 41 000 m3
Koszt budowy: –