Holiday Inn Gdańsk

Dane inwestycji:

Gdańsk Wyspa Spichrzów / kwartał III
Projekt: 2016  Realizacja 2019
Faza: Projekt Budowlany / Zlecenie bezpośrednie
Inwestor:  IMMOBEL Poland / MULTIBUD INVESTMENT W. Ciurzyński SA
Powierzchnia całkowita kwartału III:  13.532,44 m2

całkowita kwartał III cz. podziemnej:  2.954,44 m2

całkowita kwartał III cz. nadziemnej:  10.578,00 m2
Kubatura budynku kwartał  III: 49.447 m3

 

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego i jego charakterystyczne parametry techniczne:

Opracowanie naszego biura dotyczyło kwartału III / Etap 1b dokumentacji projektowej architektonicznej pod nazwą Zespół budynków hotelowo-usługowo-mieszkalnych z garażem podziemnym.

Przedmiotem opracowania był projekt hotelu z garażem podziemnym oraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w Gdańsku przy ulicy Chmielnej, obręb 0099, Gdańsk – Północ w Gdańsku.

 

Obszar opracowania znajduje się w centrum Gdańska, w bliskim sąsiedztwie Głównego Miasta. Inwestycja położona jest na północnym cyplu Wyspy Spichrzów, w klinie między ulicą Pożarniczą, przedłużeniem ulicy Chmielnej a rzeką Motławą w kwartale III. Jest to obszar historycznego miasta Gdańska, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11 października 1947r. – obecnie pod numerem 15 rejestru zabytków województwa pomorskiego, uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. – za pomnik historii.

Zabudowa objęta opracowaniem w Etapie 1b to zespół dwóch budynków położony w kwartałach Ia, Ib i III (nazwy kwartałów przejęte z MPZP):

– Budynek użyteczności publicznej o funkcji handlowo-usługowej oraz biurowej, zlokalizowany w kwartale zabudowy Ib.

– Budynek hotelu z garażem podziemnym, zlokalizowany w kwartałach zabudowy Ia i III.

Zaprojektowana przez Krymow Architekci część w kwartale III posiada 7 kondygnacji nadziemnych plus poddasze i dwie kondygnacje podziemne.

Poszczególne częśći mają następujące przeznaczenie:

Część w kwartale Ia

Kondygnacja -1 – pomieszczenia techniczne

Kondygnacja 0,+1 – hotel ( część konferencyjna )

Kondygnacja +2, +3, +4,+5,+6, – hotel

Kondygnacja +7 – hotel (Sky bar z tarasem widokowym + pom.techniczne)

 

Część w kwartale Ib

Kondygnacja 0 – lokale handlowo – usługowe

Kondygnacja +1 – lokale handlowo – usługowe

Kondygnacja +2 – lokale biurowe

 

Część w kwartale III

Kondygnacja -2, -1 – garaż i pom. techniczne i gospodarcze

Kondygnacja 0 – hotel ( lobby, restauracja )

Kondygnacja +1, +2, +3, +4,+5,+6 – hotel

Kondygnacja +7 – poddasze hotelowe ( pom.techniczne i socjalne )

Lokalizacja wejścia do budynku została dostosowana do funkcji zabudowy. Wejście główne, zlokalizowane od strony ul. Chmielnej, prowadzi do otwartego lobby hotelowego, z którego dostępny jest bar oraz węzeł komunikacyjny na pozostałe kondygnacje budynku. W części kwartalu III od strony promenady wzdłuż Motlawy znajduje się wejście dodatkowe do restauracji, baru oraz węzła komunikacyjnego.

Wszystkie części obiektu hotelowego są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W części budynku oznaczonej szmbolem Ia zaprojektowano jedną podwójną klatkę schodową w układzie nożycowym (dwa niezależne ewakuacyjne biegi schodowe), ktore łączącą wszystkie kondygnacje nadziemne. Dostęp do garażu w tej części stanowi odrebną klatkę schodową.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, dostępna bezpośrednio z lobby hotelu oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla użytkowników restauracji oraz baru.

Na każdym piętrze hotelowym znajduje się pomieszczenie gospodarczo-magazynowe, służące jako małogabarytowy magazyn podręczny, dostępny ze strefy BOH (back of house).

Od strony ulicy Pożarniczej w poziomie parteru zlokalizowano wjazd do windy samochodowej, schodzącej do garażu podziemnego, oraz komorę śmietnikową.

Ponadto w części garażowej projektuje się 44 miejsc parkingowych (w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych), jedna stacja do ładowania samochodów elektrycznych, miejsca postojowe dla rowerów, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne przyłączy.

 

Budynek hotelowy posiada łącznie 240 pokoi hotelowych, w tym 4 apartamenty dwupokojowe. Na pierwszym piętrze, drugim i trzecim znajdują się łącznie 3 pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W restauracji będą wydawane śniadania, lunche i kolacje dla gości hotelowych oraz w czasie działania kuchni możliwe będzie zamawianie posiłków w trybie room service. Posiłki oraz odebrane naczynia będą przewożone w szczelnie zamkniętych opakowaniach windą Back Of House (winda nr 3).