ppnt 22

Profil

AEC Krymow i Partnerzy  tworzy jeden, zgrany zespół ludzi, pracujących w atmosferze współpracy i koleżeństwa, wspólnie odpowiedzialnych za jakość wykonywanych usług oraz za dalszy, dynamiczny rozwój firmy.

Naszym atutem jest fakt, że jesteśmy firmą posiadającą wieloletnie doświadczenie, potwierdzone licznymi realizacjami i referencjami. Sposób nieszablonowego podejścia do inwestycji, szczególnie w zakresie funkcjonalności, generalnego podejścia do gospodarki energetycznej projektowanych lub optymalizowanych technologicznie obiektów, ustalił naszą obecną pozycję w branży.

Ciągłe poszukanie optymalnych rozwiązań w zakresie funkcjonalnym, energetycznym, ekologicznym i ekonomicznym oraz indywidualne podejście do każdej inwestycji to dewiza kilkunastoletniej już działalności zespołu.

 Do każdego zlecenia podchodzimy bardzo indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy.

Oferta
Kompleksowa realizacja projektów pełnobranżowych

W kompleksowych realizacjach zakresu technologicznego AEC prowadzi projekty w sposób całościowy, pełnobranżowy, jako Lider, łącząc zakresy inżynierii technologicznej z branżami towarzyszącymi, tj. z architekturą, konstrukcją, instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, AKPiA,  geodezją, geologią, opracowaniami środowiskowymi, etc.

Wielobranżowy zespół doświadczonych inżynierów, projektantów branży ogólnobudowlanej, łączy zakresy swojej działalności w ramach pełnobranżowej, kompleksowej obsługi inwestycji, skierowanej do współpracy z Inwestorami publicznymi i prywatnymi, biurami architektonicznymi oraz firmami budowlanymi, w celu optymalizowania pracy i koordynacji międzybranżowej realizowanych inwestycji budowlanych, co ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie jakości, zmniejszenie czasochłonności, odciążenie koordynacji architektonicznej oraz konkurencyjność cenową realizacji projektowych.

W zakres kompleksowej oferty wchodzi również dokonywanie wszelkich koniecznych uzgodnień branżowych oraz spraw formalno-prawnych, niezbędnych do realizacji inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Przedstawienie możliwości pozyskania finansowania, określenia źródeł, programów, zapoznanie Zamawiającego z zakresem potrzebnej dokumentacji aplikacyjnej oraz złożenie oferty na przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i wniosków – dopełniają kompleksowości oferowanej obsługi inwestycyjnej.

 

Analiza i przygotowanie Inwestycji

Jak właściwie przygotować i poprowadzić proces inwestycyjny?

Jesteśmy gotowi towarzyszyć Państwu w ramach przygotowania inwestycji od momentu wykonania pierwszej ogólnej analizy, poprzez opracowania koncepcyjne, opracowania projektowe, audyty energetyczne, studia wykonalności, finansowanie, wykonanie lub pomoc w przygotowaniu programu funkcjonalno-użytkowego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod przetarg, możemy pełnić rolę nadzoru inwestorskiego, na koniec dokonać rozliczenia finansowania.

Pracujemy w gronie profesjonalistów. Genezą powstania naszego zespołu był fakt, że często napotykaliśmy na duże problemy techniczne w przedsięwzięciach, które uzyskiwały finansowanie przygotowane  przez nieprofesjonalnych audytorów, czego konsekwencją był brak technicznego uzasadnienia dla przyjętych inwestycji. Ratowaliśmy doraźnie tematy poprzez analizy zmieniające założenia, określając zmiany w odpowiednio przygotowanych programach funkcjonalno-użytkowych, dostosowujących nietrafione koncepcje techniczne do realnych możliwości adaptacji, bez konieczności utraty dotacji.

Zorganizowaliśmy zespół ludzi, inżynierów, współpracując z ludźmi nauki, którzy uczestniczą w ramach naszych realizacji. Inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem zapewniają racjonalność i uzasadnienie każdego przyjętego rozwiązania technicznego, opartego o bardzo rzetelne analizy techniczne. Zespół naukowców, włączanych w realizacje lub je weryfikujących – daje pewność podbudowaną rzetelnym podejściem naukowym.

Każda realizacja jest analizowana pod kątem możliwości dofinansowania inwestycji.

 

Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych obiektów energochłonnych

Oferta AEC w sposób bezpośredni odpowiada na zapotrzebowanie w zakresie realizacji procedur związanych z tematyką zmian w ustawie o efektywności energetycznej i skierowana jest do indywidualnych podmiotów i instytucji, co oznacza, że każdy bezpośredni akces do podjęcia współpracy jest przez zespół ekspertów realizowany indywidualnie. Oferta skierowana jest również do grup klientów,  których potrzeby można połączyć w ramach wspólnego programu inwestycyjnego.

Nasze wspólne działania prowadzą do znaczącej redukcji kosztów energii przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników produkcyjnych na niezmienionym poziomie, a także przy zachowaniu jakości i pewności zasilania energetycznego.

 

Inżynieria instalacyjna i technologiczna

AEC tworzą  projektanci, doświadczeni w wielu realizacjach na terenie Polski oraz za granicą, wykonujący kompleksowe realizacje w zakresie infrastruktury instalacyjnej i technologicznej, w tym m. in.:

  • ciepłownictwo: sieci i przyłącza cieplne, kotłownie gazowe, olejowe, biomasowe; systemy ORC, pompy ciepła wszelkiego typu i rodzaju, instalacje grzewcze, instalacje ciepła technologicznego, instalacje odzyskujące ciepło odpadowe, rekuperacja glikolowa, etc.
  • wodociągowa i kanalizacyjna: sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, przeciwpożarowe, kanalizacja sanitarna i technologiczna, kanalizacja opadowa, etc.
  • sieci, przyłącza i instalacje gazowe, etc.
  • wentylacja, w tym bytowa, technologiczna, oddymiająca, symulacje cfd, etc.
  • klimatyzacja w oparciu powietrze obiegowe, klimatyzacja freonowa, w oparciu o wodę lodową, klimatyzacja w oparciu o układy absorpcyjne i adsorpcyjne, klimatyzacja w oparciu o pompy ciepła, w zakresie dostawy chłodu aktywnego i pasywnego, klimatyzacja precyzyjna m.in. pomieszczeń laboratoryjnych, farmaceutycznych, etc.
  • chłodnictwo,
  • instalacje technologiczne, w tym do transportu cieczy i gazów technologicznych (m.in. azot, amoniak, inst. paliwowe, etc.), gazy medyczne i próżnia, instalacje sprężonego powietrza, instalacje tryskaczowe, zraszaczowe, systemy gaszenia gazowego, etc.
  • stacje paliw,
  • oczyszczalnie ścieków,stacje uzdatniania wody

 

Nadzór Inwestycji

Skład zespołu inżynierskiego AEC stanowią inżynierowie posiadający pełne uprawnienia zarówno projektowe, jak i wykonawcze. Stąd w zakresie działalności mieści się również usługa kompleksowego przygotowania inwestycji, od momentu analizy, poprzez nadzór nad przygotowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej i przetargowej oraz nadzorowanie inwestycji od momentu przetargu, poprzez budowę, aż do uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu. Zespół przygotowuje Programy funkcjonalno-użytkowe, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, pomaga w przygotowaniu Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nasi inżynierowie mogą towarzyszyć Inwestorowi zarówno publicznemu, jak i prywatnemu, na każdym etapie realizacji inwestycji, służąc wiedzą, dużym doświadczeniem, bazującym na dziesiątkach realizacji w całej Polsce oraz rzetelnością, potwierdzoną licznymi referencjami. Przewagą nad konkurencją jest fakt posiadania dużego zaplecza projektowego, towarzyszącego naszym Inspektorom w zakresie weryfikacji rozwiązań projektowych, poprawności i uzasadnienia zastosowanych technologii.

 

Zaufali nam:

ZAUFALI NAM3