Chopin Airport City w Warszawie

Czytelny i w pełni bezkolizyjny układ komunikacyjny obsługi lotniska (terminale i parkingi) zarówno na rysunkach jak i   z perspektywy pasażera –  użytkownika transportu publicznego i  indywidualnego kierowcy. Priorytetem  jest stworzenie takiego układu komunikacyjnego, który wymuszałby zjazd do parkingów w jak najdalszej odległości od terminali. Chodzi o to aby zredukować do minimum liczbę indywidualnych samochodów osobowych  podjeżdżających pod terminale poprzez kierowanie z dużym wyprzedzeniem do wjazdu na parking poprzez czytelne oznakowanie, klarowność i łatwość orientacji.  Warunkiem niezbędnym jest tu bezpośrednia  lokalizacja parkingów przy terminalach czyli krótkie i czytelne dojścia do terminali, wybudowana wystarczająca liczba miejsc parkingowych umożliwiająca znalezienie miejsca w ciągu kilku minut i odpowiednia polityka cenowa opłat za parkingi. Połączenie lotniska z trasą Północ – Południe jest szczególnie ważne i związku z tym przewidziano je także jako bezkolizyjne.

Klarowny, ortogonalny układ ulic i placów w oprawie zieleni, porządkujących przestrzeń wokół centralnego parku, który poprzez mieszaną strukturę funkcjonalną nie tyko naśladuje, ale tworzy miasto i daje możliwość jego dalszej rozbudowy w podobnym charakterze poza terenem opracowania. Park z elementami wody i ofertą kulturalną (pawilon w parku z wystawami plenerowymi, koncertami) w centrum miasteczka daje możliwość stworzenia oryginalnego  zespołu urbanistycznego, w którym chce się przebywać, do którego chce się przyjeżdżać i przylatywać. Wartym podkreślenia jest możliwość podziału zespołu na stosunkowo wiele małych bloków zabudowy (ok. 55m x 55m) lub nawet mniejsze działki stanowiące część bloku zabudowy, które przez to mogą posiadać zróżnicowaną architekturę  i funkcję, co tym bardziej podkreśli jego miejski charakter. Jest to naszym zdaniem także najbardziej sensowny od strony ekonomicznej sposób na rozbudowę miasteczka w dobie dużego kryzysu na rynku nieruchomości.

Optymalne wykorzystanie istniejącej zieleni poprzez nadanie jej formę parku w centrum założenia urbanistycznego, tworząc tym samym niepowtarzalny charakter zespołu urbanistycznego.

 krymow chopin airport city 530

Stworzenie dominanty przestrzennej poprzez usytuowanie wysokiego budynku w osi Al. Żwirki i Wigury na wlocie  do Chopin Airport City.

Organicznie wysokości pozostałej zabudowy do siedmiu  kondygnacji (1 wysokie przyziemie z antresolą i podcieniem + 5 kondygnacji pełnych + 1 kondygnacja dachowa cofnięta).

Wybudowanie ok. 200 tysięcy m2 powierzchni handlowych, usługowych i hotelowo – kongresowych  z parkingami podziemnymi.

Wybudowanie ok.2500 miejsc parkingowych bezpośrednio przy terminalach dla obsługi lotniska

Wybudowanie ścieżek rowerowych

Wybudowanie budynku hali sportowo – wystawienniczej do organizacji usług o charakterze sezonowym

Przystanki komunikacji miejskiej

Przejścia dla pieszych, tunele i podjazdy łączące lotnisko i Airport City z otoczeniem

Dane inwestycji:

Warszawa
Projekt: 2010
Konkurs
Inwestor: PL Warszawa Okęcie
Powierzchnia: 108 000 m2
Kubatura: 378 000 m3 Koszt budowy: –