Zajezdnia Autobusowa Warszawa

Opis założeń obiektów

Przewiduje się wytworzenie na działce 2 obiektów połączonych ze sobą parkingiem podziemnym. Zgodnie z wytycznymi oraz ergonomię obiekt dyspozytorni został zlokalizowany przy wjeździe na działkę. Jest zaprojektowany jako przeszklona bryła zasłonięta żaluzjami zewnętrznymi oraz odizolowana pasem zieleni. Podział pomieszczeń jak również ich rozkład jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt Hali warsztatowej jest powiązany z częścią administracyjną. W hali warsztatowej zostały zawarte wszelkie funkcje niezbędne dla prawidłowej pracy zakładu. Doświetlenie hali stanowią świetliki dachowe oraz przeszklone drzwi garażowe. Część administracyjna jest wydzielona funkcjonalnie jak również optycznie poprzez zmianę wysokości zadaszenia, oraz inna elewację w danym rejonie. Wygląd tej części budynku jest identyczny z wyglądem budynku dyspozytorni.

zagosp

Przyjęte założenia technologiczne

• będą dwie, osobne bramy wjazdowa i wyjazdowa, od strony ul. Nakielskiej, plus brama awaryjna od strony ul. Redutowej
• funkcje warsztatowe będą zlokalizowane „pod jednym dachem”
• większość miejsc postojowych i parkingów dla pracowników będzie się znajdowała w części podziemnej zajezdni, do której prowadzą 2 pochylnie
• stanowiska OC stanowią 3 przejazdowe ciągi technologiczne umieszczone za stanowiskami uzupełniania paliwa. W skład linii wchodzi stanowisko z kanałem, gdzie dokonuje się kontroli stanu technicznego oraz uzupełnienia płynów eksploatacyjnych.
Na następnym stanowisku będzie wykonywane sprzątanie wnętrza autobusu. Na trzecim stanowisku autobus jest myty w automatycznej myjni przejazdowej. Zakłada się, że stanowisko mycia będzie również wyposażone w możliwość mycia komory silnika. Po wyjechaniu z OC autobusy mają możliwość, w sposób bezkolizyjny, zająć miejsce postojowe lub wjechać na wolne stanowisko w celu wykonania przeglądu lub naprawy.
• stanowiska przeglądowo – naprawcze będą, w miarę możliwości, uniwersalne tzn. nie przewiduje się stanowisk o wąskiej specjalizacji lub przeznaczonych tylko dla określonego typu autobusów.

rzut zajezdnia redutowa

Przyjęto praktyczną podziałkę stanowisk (5,50m), która pozwala na swobodny ruch wokół stanowisk i dostęp z urządzeniami potrzebnymi do wykonywanej naprawy lub diagnostyki.
Przyjęte ilości rodzajów stanowisk kanałowych, stanowisk z podnośnikami stemplowymi i stanowisk płaskich z podnośnikami kolumnowymi – mogą ulec zmianie w dalszym etapie projektowania

• zakłada się kooperację z innymi zajezdniami w niektórych naprawach specjalistycznych, jak: poważne naprawy blacharsko – lakiernicze, naprawy dużych zespołów (silnik, skrzynia biegów, zespoły podwozia, naprawa ogumienia itp.) lub naprawy specjalistycznego osprzętu.
• linia diagnostyczna będzie umieszczona w wydzielonym pomieszczeniu. Lokalizacja oraz wyposażenie linii diagnostycznej będzie pozwalało, w razie potrzeby, na uzyskanie uprawnień urzędowej stacji kontroli pojazdów.
• drobne naprawy blacharskie i lakiernicze będą wykonywane w wydzielonych stanowiskach. Na 2 stanowiskach będą wykonywane drobne naprawy blacharskie, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz oklejanie nadwozia reklamami.
• w centralnej części hali będą się znajdowały pomieszczenia warsztatowe, łatwo dostępne ze wszystkich stanowisk obsługowo – naprawczych.

Dane inwestycji:

Warszawa
Projekt: 2013
Konkurs: I Nagroda
Inwestor: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Powierzchnia: 38 753 m2
Kubatura: –
Koszt budowy: –