Sala koncertowa Jastrzębie Zdrój

Koncepcja urbanistyczna i architektoniczna     

Inwestycja zlokalizowana będzie w Jastrzębiu Zdroju, przy skrzyżowaniu ulicy Tadeusza Kościuszki z ulicą Stefana Żeromskiego. Teren opracowania obejmuje część działki nr 8.1-496/61.

Na działce znajduje się zespół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia składający się z dwóch budynków – dawnej willi mecenasa Witczaka wzniesionej w latach 1937-1938 oraz połączonego
z nią obiektu z lat 60-tych i przebudowanego w latach 90-tych. Oba obiekty były wielokrotnie modernizowane i przebudowywane.

Obszar, na którym znajduje się teren planowanej inwestycji, jest objęty uchwałą nr XII/124/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80 w Jastrzębiu Zdroju. Przedmiotowa działka nr 496/61 leży w terenie górniczym KWK Jas-Mos, a także znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek dawnej willi mecenasa Witczaka jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

W budynku przewiduje się:
– salę koncertową na 307 widzów wraz ze sceną, kulisami, garderobami i zapleczem
– strefę wielofunkcyjnego hallu z kawiarnią i przestrzenią ekspozycyjną
– pomieszczenia pomocnicze – szatnie, sanitariaty, pom. Gospodarcze
– pomieszczenia techniczne – reżyserka dźwięku, kotłownia, wentylatorownia, rozdzielnia elektryczna, serwerownia, itp.

Koncepcja zakłada połączenie szkoły z nowo projektowaną salą w najmniej kolizyjnej części szkoły ( niski parter) poprzez zaprojektowanie łącznika zapewniającego dogodne przejście do sali koncertowej dla uczniów i pracowników szkoły.

Dane inwestycji:

Jastrzębie Zdrój
Projekt: 2014
Konkurs
Inwestor: Zespoł Szkoł Muzycznych
Powierzchnia: 1 322 m2
Kubatura: 7 271 m3
Koszt budowy: –