Ratusz – Konstancin Jeziorna

Projektowany budynek Ratusza w Konstancinie-Jeziorna zlokalizowany jest między ulicami: Nowopiaseczyńksą, a ulicą Kolejową.   Budynek zaprojektowany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wejście główne do budynku Ratusza znajduje się od strony ulicy Nowopiaseczyńskiej. Dodatkowo zostały zaprojektowane wejścia od ulicy Kolejowej, wejście dla pracowników od strony parkingu leżącego po zachodniej stronie działki oraz wejścia od strony wschodniej do lokali przeznaczonych pod wynajem.

Całość założenia jest łatwo dostępna, a drogi dojścia skrócone do minimalnych długości.

Budynek posiada współczesną formę i klarowną funkcję. Bryła obiektu została tak zaprojektowana aby maksymalnie zoptymalizować, działanie i funkcjonalność wydziałów. Budynek został zharmonizowany z otoczeniem i krajobrazem tworząc bardzo atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców.

Elegancka forma obiektu w połączeniu z czytelnym układem funkcjonalnym jest rozwiązaniem wprowadzającym ład w użytkowaniu, bez konieczności rezygnacji z ciekawych rozwiązań architektonicznych.

Zostały wprowadzone dwie prostopadłe do siebie osie komunikacyjne. Oś podłużna obsługuje komunikację między wydziałami, natomiast poprzeczna znajdująca się na osi głównego wejścia staje się istotnym łącznikiem miedzy dwoma ulicami: Kolejową i Nowopiaseczyńską. Budynek skalą dopasowuje się do otoczenia. Projektowane założenia krajobrazowe wraz z budynkiem kreują nową wartość miejskiej przestrzeni publicznej. Plac przed głównym wejściem do budynku  podkreślony został wysuniętym poza obrys budynku zadaszeniem.

konstancin rzut
Dane inwestycji:

Konstancin Jeziorna
Projekt: 2013
Konkurs
Inwestor: Gmina Konstancin-Jez.
Powierzchnia: – m2
Kubatura: – m3