Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Dane inwestycji:

Poznań
Projekt: 2013
Konkurs
Inwestor: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Powierzchnia: 5 900 m2
Kubatura: 20 650 m3

Opis do projektu – Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Budynek użytku publicznego odzwierciedla siłę społeczeństwa obywatelskiego. Budynek sądu odzwierciedla powagę i niezależność wymiaru sprawiedliwości. Architektura wymiaru sprawiedliwości niesie za sobą dziedzictwo znaków i symboli, których nie powinno się zmieniać. Stawką jest wizerunek wymiaru sprawiedliwości. Zaproponowana przez nas architektura jest nowoczesną interpretacją tego dziedzictwa – od obrazu budynku z daleka aż po jego wnętrze, poprzez nieuchronnie dzielącą te przestrzenie elewację. Chodziło nam o przetłumaczenie słów takich jak sprawiedliwość, uczciwość, równość, godność i jawność na język znaku architektonicznego i graficznego i uprzedmiotowienie ich w formie budynku. Struktura budynku jest rygorystycznie prosta. Język formalny: raster i transparentność, wyrażają zasadniczą otwartość i bezstronność wymiaru sprawiedliwości.

Opis rozwiązań urbanistycznych i planu zagospodarowania terenu

Celem projektantów jest stworzenie nowej atrakcyjnej wizytówki Poznania. Projektanci zaproponowali budynek o klarownej formie wpisanej w teren, który tworzyć będzie ważny punkt identyfikacyjny miasta. Projekt wnosi nowe pomysły i rozwiązania funkcjonalno – użytkowe zachowując jednocześnie wszystkie parametry wymagane w wytycznych konkursowych jak i w zaleceniach planu miejscowego dla terenu. Swoją klasycyzującą formą budynek nie dominuje nad okolicą, lecz wpisuje się w tkankę miasta stanowiąc jej naturalne uzupełnienie. Główne wejście do budynku zostało zaprojektowane w formie przeszklonego holu. Budynek odpowiada wysokością budynkom sąsiednim i posiada 4 kondygnacje naziemne i jedną kondygnację podziemną. Forma architektoniczna obiektu dostosowana jest do krajobrazu i otaczającej go zabudowy. Miejsca postojowe za budynkiem są opcjonalne. Zapewniono naziemne miejsca postojowe dla rowerów.

zagospodarowanie poznan

Opis rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych projektowanego obiektu

W budynku zapewniono powierzchnię użytkową o wielkości zgodnej z założonym w konkursie programem funkcjonalno – użytkowym, z uzupełnieniem o powierzchnię komunikacyjną oraz powierzchnie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i technicznych, związanych z techniczną obsługą funkcjonowania obiektu. Pomieszczenia techniczne zaprojektowano w podziemnej kondygnacji technicznej. W przeszklonym holu wejściowym zlokalizowane są wszystkie centralne funkcje budynku. Przestronny pasaż w parterze scala wszystkie sale sądowe. Do oświetlenia wszystkich pomieszczeń biurowych użyto oświetlenia naturalnego. Pomieszczenia biurowe są jasne, a okna są wyposażone w możliwość ich otwierania.
Architektura projektowanego obiektu cechuje się czystością i spójnością, dużymi walorami przestrzennymi oraz wysoką jakością rozwiązań materiałowych. Projektowany obiekt tworzy klarowny układ uniwersalnych przestrzeni biurowych, pozwalający na łatwy podział. Pionowe i poziome połączenia przestrzenne sprawiają, iż komunikacja między obiektami odbywa się całkowicie wewnątrz tych obiektów bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz i bez konieczności pokonywania stopni. Założony program użytkowy obiektu ściśle opiera się na wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego. W projektowanych budynkach zastosowano powszechnie stosowane technologie budowania ze szkła, jednak w taki sposób, aby wykorzystując jego ogromne zalety zminimalizować wady i stworzyć budynki nisko energetyczne, a wiec oszczędne i ekologiczne.

Dane inwestycji:

Poznań
Projekt: 2013
Konkurs
Inwestor: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Powierzchnia: 5 900 m2
Kubatura: 20 650 m3