Ambasada RP w Berlinie

Opis rozwiązań urbanistycznych i planu zagospodarowania terenu:


Projektowany budynek Ambasady RP w Berlinie zlokalizowany jest przy ulicy Unter den Linden 70/72. Budynek zaprojektowany jest zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania terenu I-215, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ustaleniami Rozporządzenia w sprawie zewnętrznego ukształtowania obiektów budowlanych położonych przy ulicy Unter den Linden.
Budynek Ambasady RP tworzyć będzie klarowną pierzeję wzdłuż ulicy Unter den Linden, od której przewiduje się główne wejście do budynku Ambasady, wejście do Konsulatu, wejście do części mieszkalnej oraz wyjazd na parking podziemny.
Wejście do budynku Ambasady w formie przeszklonego holu stanowi też główne połączenie do centralnie położonego przeszklonego dziedzińca spełniającego funkcję foyer i holu dużej sali konferencyjnej na 200 osób oraz reprezentacyjnego tarasu z wyjściem do ogrodu. Część przeszklenia dziedzińca będzie można otwierać.
Budynek odpowiada wysokością budynkom sąsiednim i posiada 6 kondygnacji naziemnych i jedną kondygnację podziemną z parkingiem i częścią techniczną.
Forma architektoniczna obiektu dostosowana jest do krajobrazu i otaczającej go zabudowy. Obiekt posiada współczesną formę i klarowną funkcję.
Rozwiązania materiałowe nawiązują do sąsiadujących budynków.
Powierzchnia biologicznie czynna na działce stanowi ponad 50% (zielone dachy).

Opis rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych projektowanego obiektu.

Architektura projektowanego obiektu cechuje się spójnością formalną z zabudową otaczającą budynek ambasady i charakteryzuje się wysoką jakością rozwiązań formalno- materiałowych.

Projektowany obiekt tworzy kształt litery U, w którym wszystkie pomieszczenia użytkowe zwrócone są do dziedzińca i połączone są ciągami komunikacji poziomej oplatającej je od zewnątrz. Komunikacja między obiektami odbywa się całkowicie wewnątrz tych obiektów bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz budynku.
Założony program użytkowy obiektu ściśle opiera się na wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego.

W budynku zapewniono powierzchnię użytkową o wielkości zgodnej z przekazanym programem funkcjonalno-użytkowym, z uzupełnieniem o powierzchnię komunikacyjną oraz powierzchnie pomieszczeń sanitarno-higienicznych i technicznych, związanych z techniczną obsługą funkcjonowania obiektu. Pomieszczenia techniczne zaprojektowano w kondygnacji podziemnej i na parterze. Rozprowadzenie poziome głównych ciągów instalacyjnych znajduje się w przestrzeni technicznej pod stropem kondygnacji parteru.

W przeszklonym holu zlokalizowane są otwarte, ozdobne schody do dużej sali konferencyjnej.
W budynku przewidziano cztery zespoły windowe łączące wszystkie kondygnacje naziemne budynku. Zastosowano śluzy i system kontroli dostępu.
Wszystkie pomieszczenia konferencyjne i biurowe mają dostęp do oświetlenia naturalnego. Pomieszczenia biurowe są jasne i mają dostęp do otwieranych okien.
Innowacyjność przedłożonej koncepcji architektonicznej każe spojrzeć projektantom branż towarzyszących architekturze, w kierunku innowacyjnych sposobów zabezpieczenia obiektu w niezbędne media, służące do stworzenia optymalnego komfortu przebywania i pracy użytkownikowi przedmiotowego obiektu, przy założeniu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.
Stąd poza standardowymi sposobami pozyskania wody i odprowadzenia ścieków bytowych zakłada się możliwość wprowadzenia nowoczesnych, a jednocześnie energooszczędnych sposobów pozyskania mediów: ciepła do celów grzewczych i technologicznych, sposobów taniego pozyskania ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz uzyskania niezbędnej ilości chłodu w okresach letnich dla utrzymania niezbędnego komfortu, przy jednoczesnej minimalizacji kosztu pozyskania energii elektrycznej dla tego celu.

 

Dane inwestycji:

Berlin, Unter den Linden
Projekt: 2012
Inwestor: MSZ
Powierzchnia: 7 800m2
Kubatura: 35 100m3
Koszt budowy: –