Aluprof-Gala800

Team
Photo of the winners at theFinal Gala of the  competition Object of The Year
G.J. Krymow , Architekt, Dipl.-Ing. Politechnika Gdańska / TU Berlin

·Founder of AEC Krymow Architekci
·CEO of  AEC Polska Sp. z o.o. od 1997

·Projekt partner RKW Archtekten Duesseldorf, od 2016
·Projekt partner JSK / Perkins & Will Architekten, 1995-1997
·Projekt partner z Arata Isozaki / Stefan Lehman / Potsdamer Platz Project Berlin, 1994-1995
·Projekt partner Rave Architekten Berlin, 1992-1995
·Founder of AEC Krymow Architekten Berlin, 1994
·Member of Architektenkammer Berlin
·Member of  Mazowieckiej Okregowej Izby Architektów

 

Ewa Sowińska, Dariusz Sosinka, Szymon Zwoniarkiewicz, Karol Zdanuczyk, Michal Reduta, Patrycja Marcinkowska, Joanna Kessler, Jerzy Ratuszny, Miroslaw Ripinski, Anna Matusiak, Edward Wulych, Jan Markiejewski, Grzegorz Morozowski, Lidia Troszynska, Edward Jerzowski, Janusz Bielopolski, Maria Jukubowska, Grzegorz Wasilewski, Marian Brusilewski, Wojciech Brajnowski, Zbigniew Olechowski, Tadeusz Wozniak, Mikolaj Janowicz i inni