Nie tylko Centrum Kopernik w Warszawie. Białystok, Gdynia i Wrocław też będą miały centra nauki.

am
Nie tylko Centrum Kopernik w Warszawie. Białystok, Gdynia i Wrocław też będą miały centra nauki.

Otwarte z hukiem warszawskie centrum Nauki Kopernik stało się inspiracją dla realizacji projektów centrów nauki w pozostałych miastach Polski. Po Warszawie swoje centra nauki na wzór Kopernika budują: Wrocław, Gdynia i Białystok. Pojawił się nawet pomysł, aby każde miasto wojewódzkie posiadało swoje Centrum Nauki. Tempo, w jakim buduje się obecne centra nauki, wskazuje, że realizacja takiego pomysłu stała się bardzo prawdopodobna.

powrot transparent wpis

przejdz2