Jerzy Krymow2

Team
Jerzy Krymow , Architekt, Dipl.-Ing. TU Berlin

·Prezes Zarządu / Partner / Założyciel AEC Krymow & Partners
·Prezes Zarządu AEC Polska Sp. z o.o. od 1997
·Projekt partner JSK / Perkins & Will Architekten, 1995-1997
·Projekt partner z Arata Isozaki / Stefan Lehman / Potsdamer Platz Project Berlin, 1994-1995
·Projekt partner Rave Architekten Berlin, 1992-1995
·Założyciel AEC Krymow Architekten Berlin, 1994
·Członek Architektenkammer Berlin
·Członek Mazowieckiej Okregowej Izby Architektów

 

Ewa Sowinska, Dariusz Sosinka, Szymon Zwoniarkiewicz Karol Zdanuczyk, Michal Reduta, Patrycja Marcinkowska, Joanna Kessler, Jerzy Ratuszny, Miroslaw Ripinski, Anna Matusiak, Edward Wulych, Jan Markiejewski, Grzegorz Morozowski, Lidia Troszynska, Edward Jerzowski, Janusz Bielopolski, Maria Jukubowska, Grzegorz Wasilewski, Marian Brusilewski, Wojciech Brajnowski, Zbigniew Olechowski, Tadeusz Wozniak, Mikolaj Janowicz i inni